Vilkårene nedenfor spesifiserer TrollTek AS sine leievilkår for vannscooter.

 

 • Dersom vannscooteren må repareres pga uaktsomhet kan leietaker bli erstatningsansvarlig for tapt leieinntekt på inntil kr. 3000,- per dag vannscooteren er ute av drift dog begrenset oppad til kr. 10 000,-.
 • I leietiden og inntil vannscooteren er tilbakelevert til eier, bærer leietaker alt ansvar for vannscooteren og bruken av den.
 • Fører/passasjer skal til enhver tid bruke godkjent redningsvest og ha festet dødmannssnor.
 • Leietaker må fremvise gyldig legitimasjon og gyldig båtførerbevis (gjelder ikke personer født før 01.01.80).
 • Leietaker er ansvarlig for at alle som fører vannscooteren under leieforholdet har gyldig båtførerbevis og er eldre enn aldersgrensen satt av utleier.
 • Leietaker er selv ansvarlig for å påpeke feil og skader på vannscooteren før utlevering. Dersom leietaker ikke rapporterer feil/skader før utlevering mister leietaker retten til å påberope seg disse og kan selv bli holdt ansvarlig.
 • Leietaker plikter å sørge for daglig tilsyn med vannscooteren ved leie over natten. Olje og kjølevæske skal kontrolleres og vannscooteren skal gjennomspyles med ferskvann hver kveld. Olje må peiles på vannet mens oljen er varm for korrekt resultat. Kjølevæske skal være rød.
 • Vannscooteren skal IKKE brukes av personer som er påvirket av alkohol eller narkotika.
 • Utleier er IKKE økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leietaker måtte påføres ved driftsstans av kjøretøyet pga skade. Utleier er IKKE ansvarlig for tap eller skade på gjenstander som leietaker eller andre personer transporterer eller oppbevarer i leieperioden.
 • Leietaker forplikter seg til å behandle vannscooteren på en aktsom og forsvarlig måte.
 • Leietaker må selv sette seg inn i hvor mange personer og maks vekt vannscooteren kan ha.
 • Leietaker og brukere plikter til enhver tid å følge sjøveisreglene og lokale regler og fartsbestemmelser.
 • Leietaker plikter å informere utleier umiddelbart ved driftsstans/skade på vannscooteren.
 • Vannscooteren kan leveres med tilhørende tilhenger og lås til denne. Egenandel på kr. 6000,-.
 • Vannscooteren er kun for fritidsbruk og kan ikke benyttes i konkurranse eller kommersielt.
 • Vannscooteren er utstyrt med GPS-sporing og fartstracker.
 • Vannscooteren utleveres med 2 stk hurtig-fendere (kr. 899), 1 stk  vanntett pose (kr. 229) og 2 stk Sea-Doo fortøyningstau (kr. 638). Ved tap/skade dekkes kostpris.
 • Dersom vannscooteren innleveres med moderate riper i plasten etter sammenstøt med f.eks brygge, fjell e.l. vil det oppstå erstatningsansvar på minimum kr. 750,- for å dekke verditap.
 • Ved varsling fra politi/myndighet om alvorlige fartsovertredelser eller andre brudd på sjøveisreglene vil leiekontrakt termineres umiddelbart uten krav på kompensasjon.
 • Det innbetales et depositum ved leie. Dette vil bli tilbakebetalt via kortselskap etter tilbakelevering av vannscooter og kontroll av denne. Depositumet kan bli brukt til å dekke skader og manglende drivstoff. Dersom utleier må trekke av depositum til skader og/eller manglende drivstoff vil det også trekkes for gebyret til kortinnløser for kortbetalinger. Dette gebyret tilsvarer 4% av depositumet.
 • Alle bookinger er bindende da vannscooteren(e) vil holdes av og markeres som utleid.
 • Alle født etter 01.01.1980 må fremvise gyldig båtførerbevis. Dersom du sender inn en booking til oss, denne godkjennes og ikke innehar gyldig båtførerbevis vil du ikke få leie, men må fortsatt betale fullt leiebeløp dersom vi ikke finner en annen leietaker.
 • Forsikring er ikke gyldig dersom fører på ulykkestidspunktet er under 24 år gammel. Vi har derfor 24 års aldersgrense på leie.
 • Ved oppstart hver dag skal det kjøres i lav hastighet og med lavt turtall i minimum 10 minutter før man gir på. Ved å ikke gjøre dette ødelegges motoren og leietaker risikerer store reperasjonskostnader.

Vannscooteren skal ikke benyttes etter solnedgang.