Vilkårene nedenfor spesifiserer TrollTek AS sine leievilkår for ekstrautstyr.

      • I leietiden og inntil tilbehøret er tilbakelevert til eier, bærer leietaker alt ansvar for tilbehøret og bruken av den.
      • Utleier er IKKE økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leietaker måtte påføres ved skade. Utleier er IKKE ansvarlig for tap eller skade på tilbehøret som leietaker eller andre personer transporterer eller oppbevarer i leieperioden.
      • Dersom ekstrautstyret ødelegges eller skades vil leietaker måtte dekke dette opp til 100% av nypris.